Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Tarkka Media Oy:n Salapakka-verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 1.2.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Tarkka Media Oy

Opettajanpolku 8 A

00680 Helsinki

y-tunnus: 2785311-8

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eeva Alonen

Opettajanpolku 8 A

00680 Helsinki

 

3. Rekisterin nimi

Tarkka Media Oy:n Salapakka asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain mukaisena edellytyksenä on oikeutettu etu, asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai Tarkka Media Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Rekisterin tarkoituksena on  Tarkka Media Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinointitarkoituksiin

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite ja mahdollinen mediatiedosto.

Asiakassuhteen aikana esiin tullut henkilötieto

Markkinointitoimenpiteiden aikana esiin tullut henkilötieto.

Palveluiden käytön yhteydessä esiin tullut henkilötieto.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tarkka Media Oy:n verkkosivustolle tallennettu henkilötieto esim. evästeet sekä Google Analytics data (esim. sijaintieto, IP-osoite).

 

Asiakassuhteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto, jota tarvitaan asiakassuhteen hoitamisessa. Asiakassuhteen aikana henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan (profilointi) esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Henkilötiedon rikastaminen liittyy aina kyseisen asiakastapauksen hoitamiseen.

Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.

 

Kaupallisista rekistereistä hankitut henkilötiedot. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

Tarkka Media Oy voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille markkinoinnin tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa.

 

Pääsääntöisesti Tarkka Media Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

• tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai

• sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai

• mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

 

Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palveluiden tietoturvasta EU-U.S. Privacy Shield järjestelyillä.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tarkka Media Oy:n Salapakka-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus,

eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen,

kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen

valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu Tarkka Media Oy:n Salapakka-asiakasrekisteriin, on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus. Tarkastuspyyntö täytyy osoittaa  Tarkka Media Oy:n Salapakka-asiakasrekisterin yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Tarkka Median Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden(30 päivää) sisällä.

 

Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu  Tarkka Media Oy:n Salapakka- asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää tarvittaessa niihin oikaisua. Tarkastuspyyntö ja/tai oikaisupyyntö täytyy osoittaa Tarkka Media Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne.  Tarkka Media Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden(30) sisällä.

 

Jos asiakkuussuhteen hoitamiseen henkilötietoa enää tarvita, kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista Tarkka Media Oy:n asiakasrekisteristä. Poistopyyntö täytyy toimittaa Tarkka Media Oy:n Salapakka-asiakasrekisterin yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne.  Tarkka Media Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä:

 

Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää  Tarkka Media Oy:ltä toimimalla seuraavasti: -Ottamalla meihin yhteyden sähköpostitse

Jos kieltäydyt ottamasta vastaan markkinointiviestintää, voit silti saada Tarkka Media Oy:ltä hallinnollisia ilmoituksia, kuten tilausvahvistuksia ja ilmoituksia käyttäjätilisi tapahtumista (esimerkiksi vahvistuksia ja ilmoituksia salasanan vaihtamisesta)